Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ještě jednou z Mojí farmy

Vloženo: 16. květen 2018

Ohlédnutí číslo dvě!
 
Jenže to není všechno. 11.5. jsme se vydali na další cestu. Tentokrát přímo detektivní. Pokusili jsme se vystopovat koláč. Žádná legrace, opravdu jsme se pokusili vypátrat "Kudy koláč chodí, než ho lidé snědí..."
Cesta koláče byla těžká. Dlouhá a samá dřina! Projektový den přinesl mnohá poznání. Rozhodně už víme, že bez práce, nejsou koláče. A skutečně jsme se koláčů nedočkali. Zrnka pšenice ještě nedozrála. Samotné pečení nás teprve čeká. Příště!
To vše se pojí s environmentální výchovou, kterou náš vzdělávací program podporuje.
Něco ze žákovských prací:
Pšenice
 
Pšenice je těsně spojena se vznikem zemědělství. Víte, jak ji lidé pěstovali v době kamenné, a že kombajn vynalezli staří Keltové.
 
HISTORIE
Patrně již 10 000 let před Kristem lidé pěstovali první pšenici jednozrnku planou
a divokou dvouzrnku. Obilky kulturní jednozrnky byly nalezeny ve Švýcarsku, Dánsku, v pravěkých vykopávkách v Uhrách i jinde. Dříve byla velmi rozšířena, a však dnes se již téměř nepěstuje.
První nálezy obilnin, nikoli však doklady o jejich pěstování, pocházejí dokonce již z doby 16 000 let př. n. l.
 
Mícháním genů trav a právě pšenice dvouzrnky vznikla dnes známá pšenice setá a špalda.Přesné místo vzniku je dodnes zahaleno tajemstvím, nejčastěji je za ně považován Blízký Východ.
U nás je pěstování pšenice seté doloženo již z doby 5000 let před naším letopočtem.
Nikola Vomelová, 5. r.
 
 
A teď obrazem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galerie